อุปกรณ์เชื่อมต่อราง

SINGLE CLAMP

Item Code

Description

CS-4.5

Single Clamp 4.5mm.

CS-6

Single Clamp 6 mm.

CS-9

Single Clamp 9mm.

*** Material : Stainless SUS304 (S)

 

 

 

 


DOUBLE CLAMP

Item Code

Description

CD-4.5

Double Clamp 4.5mm.

CD-6

Double Clamp 6 mm.

*** Material : Stainless SUS304 (S)

 

 

 

 


DOUBLE CLAMP SMALL

Item Code

Description

CDS-4.5

Double Clamp Small

*** Material : Stainless SUS304

 

 

 

 

 


DOUBLE CLAMP LARGE

Item Code

Description

CDL-6

Double Clamp Large

*** Material : Stainless SUS304

 

 

 

 

 


CONNECTOR

Item Code

Description

Mat. Code

CN-S

Connector

S

CN-Z

Connector

Z

**Completed set with nut & bolt

 

 

 

 

 

 


SPLICE PLATE

Item Code

Description

L (mm.)

SP-20

Splice Plate

250

SP-30

Splice Plate

350

SP-40

Splice Plate

450

**Completed set with nut & bolt

 

*** Material StainlessSUS304(S)

 

 

 

 

 


SPLICE BAR

Item Code

Description

L (mm.)

SB-30

Splice Bar

305

SB-60

Splice Bar

605

SB-120

Splice Bar

1205

*** Material : Stainless SUS304 (S)

 

 

 

 

 


HANGER

Item Code

Description

HG

Hanger

 

 

 

 

 

 


CURVE SPLITTER

Item Code

Description

Mat. Code

SPT/S

Curve Splitter

S

SPT/Z

Curve Splitter

Z

SPT/H

Curve Splitter

H

SPT/P

Curve Splitter

P

 

 

 

 

 


T-SUPPORT

Item Code

Description

L (mm.)

T-05

T-Support

50

T-10

T-Support

100

*** Material : StainlessSUS304

 

 

 

 

 

 


H-SUPPORT

Item Code

Description

L (mm.)

H-05

H-Support

50

H-10

H-Support

100

*** Material : Stainless SUS304

 

 

 

 

 


I-SUPPORT

Item Code

Description

L (mm.)

I-05

I-Support

50

I-10

I-Support

100

*** Material : Stainless SUS304

 

 

 

 

 


CL-SUPPORT

Item Code

Description

Mat. Code

L (mm.)

CL12/Z

CL-Support

Z

1200

CL15/Z

CL-Support

Z

1500

CL12/H

CL-Support

H

1200

CL15/H

CL-Support

H

1500

CL12/P

CL-Support

P

1200

CL15/P

CL-Support

P

1500

 

 

 


C-SUPPORT

Item Code

Description

Mat. Code

L (mm.)

C-12

C Support

S

250

C-24

C Support

S

350

 

 

 

 

 


S-SUPPORT

Item Code

Description

Mat. Code

L (mm.)

S-12

S Support

S

250

S-24

S Support

S

350

 

 

 

 

 


COVER

Item Code

Description

CV05

Cover for basket size 50

 

CV10

Cover for basket size 100

 

CV15

Cover for basket size 150

 

CV20

Cover for basket size 200

 

CV25

Cover for basket size 250

 

CV30

Cover for basket size 300

 

CV40

Cover for basket size 400

 

CV50

Cover for basket size 500

 

CV60

Cover for basket size 600

 

*** Material : Stainless SUS304 (S)

 


PARTITION

Item Code

Description

PT30

Partition for H 25mm.

PT50

Partition for H 50mm.

PT100

Partition for H 100mm.

 

 

 

 

 


อุปกรณ์เชื่อมต่อราง