รางสายไฟ

Dura-1 รางสายไฟ

 

รหัสสินค้า

ขนาดราง

กว้างxสูงxยาว (มม.)

VT-305 S/H/Z/P

50x25x3000

VT-310 S/H/Z/P

100x25x3000

VT-315 S/H/Z/P

150x25x3000

 

 

 

 

 

 

 


Dura-2 รางสายไฟ

 

รหัสสินค้า

ขนาดราง

กว้างxสูงxยาว (มม.)

VT-505 S/H/Z/P

50x50x3000

VT-510 S/H/Z/P

100x50x3000

VT-515 S/H/Z/P

150x50x3000

VT-520 S/H/Z/P

200x50x3000

VT-525 S/H/Z/P

250x50x3000

VT-530 S/H/Z/P

300x50x3000

VT-535 S/H/Z/P

350x50x3000

VT-540 S/H/Z/P

400x50x3000

VT-545 S/H/Z/P

450x50x3000

VT-550 S/H/Z/P

500x50x3000

VT-555 S/H/Z/P

550x50x3000

VT-560 S/H/Z/P

600x50x3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dura-3 รางสายไฟ

รหัสสินค้า

ขนาดราง

กว้างxสูงxยาว (มม.)

VT-1010 S/H/Z/P

100x100x3000

VT-1015 S/H/Z/P

150x100x3000

VT-1020 S/H/Z/P

200x100x3000

VT-1025 S/H/Z/P

250x100x3000

VT-1030 S/H/Z/P

300x100x3000

VT-1035 S/H/Z/P

350x100x3000

VT-1040 S/H/Z/P

400x100x3000

VT-1045 S/H/Z/P

450x100x3000

VT-1050 S/H/Z/P

500x100x3000

VT-1055 S/H/Z/P

550x100x3000

VT-1060 S/H/Z/P

600x100x3000