บริษัท อควาเนติค ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

"บริษัท อควาเนติค ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ผลิตและจำหน่ายรางสายไฟแบบตะแกรงเหล็กและสเตนเลส รวมถึงอุปกรณ์การติดตั้ง โดยมีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมาโดยตลอด และมุ่งเน้นการทำธุรกิจบนรากฐานความซื่อสัตย์และจริงใจ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา”

 

 

 

รางสายไฟ

รางสายไฟชนิดตะแกรงสำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหารและยา อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัล งานคอมพิวเตอร์เน็ทเวอร์ค และอื่นๆ

 

 

 

 

 

Xpert Tweets